• Kost och hälsa

  Gröna blad bör ätas med fett för bästa hälsoeffekt

  För något år sedan kunde en forskargrupp från Lund visa att lutein, ett ämne som finns i gröna blad, har en inflammationsdämpande effekt. Men för att kunna dra nytta av dess välgörande effekten behövs fett.

  En kronisk, låggradig inflammation ingår som en del i ett normalt åldrande och brukar i den vetenskapliga litteraturen omnämnas som ”inflammaging”.  Inflammaging är kopplat till en ökad risk för både sjuklighet och dödlighet och kronisk inflammation är således något som vi ska undvika om vi vill leva länge.

  Kronisk låggradig inflammation är även vanligt förekommande vid flera livsstilsrelaterade sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom och metabolt syndrom. Hos individer med hjärt-kärlsjukdom är inflammation förknippat med sämre prognos.

  För några år sedan kunde en forskargrupp från Lund i en studie visa att lutein har en inflammationsdämpande effekt hos patienter med hjärtsjukdom. Lutein tillför familjen karotenoider och tillhör en stor familj av fettlösliga substanser som det finns gott om i färgrika grönsaker men i synnerhet i spenat, brysselkål och grönkål.

  Men vill du tillgodogöra dig av luteinets inflammationsdämpande effekt gör du klokt i att inta grönsakerna med fett eftersom det åtråvärda luteinet annars riskerar att inte tas upp i tarmen. Och det vore ju synd om man går miste om det välgörande luteinet, när man väl fått i sig sin spenatsmoothe.

   

 • D-vitamin

  D-vitaminbrist: en konsekvens snarare än orsak vid kronisk sjukdom med inflammation?

   

  D-vitaminbrist har i många observationsstudier kopplats till kroniska sjukdomar där inflammation är vanligt. Men vad är hönan och vad är ägget har många frågat sig?  Under senare år har dock ett antal studier visat att D-vitaminvärdet sjunker vid inflammation, något som tyder på att D-vitaminbrist kan vara en konsekvens snarare än en orsak vid flera kroniska sjukdomar där inflammation är vanligt. 

  Under de senaste tio åren har D-vitaminbrist kopplats till en mängd olika livsstilsrelaterade sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 vilket lett till att forskarna har spekulerat i om D-vitaminbrist har en roll i uppkomsten av dessa sjukdomar. Men de senaste åren har ett antal studier publicerats som tyder på att 25-(OH)-D sjunker som ett resultat av inflammation. 25-OH-D är den substans som analyseras för att mäta storleken på D-vitaminförråden.

  I en studie från 2013 undersökte forskarna D-vitaminnivåerna hos 30 ortopedpatienter före och efter kirurgi som innefattade en knä- eller höftoperation. Resultaten var tydliga ;25-OHD-värdet var signifikant lägre 48 timmar efter genomgången operation.

  Resultaten har även upprepats av en annan forskargrupp där D-vitaminvärdet utvärderades före och efter kirurgi, precis som i den första studien. Men i denna studie kunde forskarna, förutom att se en sänkning av D-vitaminvärdet precis efter operationen, även se en sänkning av D-vitaminvärdet 8 veckor efter operationen motsvarande en sänkning med 70 %. Sänkningen sammanföll med stegringar i inflammatoriska parametrar.

  Om även flera studier kan bekräfta teorin om att D-vitaminvärdet sjunker vid inflammation föreslår forskarna att D-vitaminbrist är ett delfenomen vid många kroniska sjukdomar på grund av kronisk inflammation snarare än en del i uppkomstmekanismen.

   

  1. Waldron et al. Vitamin D: a negative acute phase reactant. J Clin Pathol. 2013 Jul;66(7):620-2.
  2. Henrikesen et al. Pro-inflammatory cytokines mediate the decrease in serum 25(OH)D concentrations after total knee arthroplasty? Med Hypotheses. 2014 Feb;82(2):134-7.