Om Näringsakademin

Om Näringsakademin

 Näringsakademin är en kunskapsportal som drivs av Renapharma. Vi tillhandahåller mineraler och vitaminer i form av läkemedel och kosttillskott. Vår vision är att förse marknaden med högkvalitativa produkter men också kunskap inom de områden vi verkar inom. I linje med det driver vi Näringsakademin som kan tjäna som ett hjälpmedel för Dig som på ett enkelt sätt vill hålla dig uppdaterad kring nya forskningsrön inom näringsområdet som kan få betydelse i den kliniska vardagen.

När näringsforskningen går framåt i en rasande takt kan det vara svårt att hinna hänga med i den flora av artiklar som dagligen publiceras. Parallellt med detta växer intresset i samhället lavinartat för kopplingen mellan näring och hälsa varför sjukvården ställs inför många frågor kring våra näringsämnen och hur de är kopplade till hälsa och sjukdom. Näringsakademin är därför ett forum där nya rön från näringsforskningen kommuniceras på ett lättillgängligt sätt till Dig som arbetar i vården och som gör det lätt för dig att hålla dig uppdaterad.

Finns det något ämne du vill ha belyst? Hör av dig!

Väl mött,

Näringsakademin