Kost och hälsa

Näringsakademin rapporterar: Så rubbas tarmfloran av hemjärn

Att hemjärn från animalier är en bra järnkälla och fyller på järnförråden mer effektivt än icke hemjärn från vegetabilier har vi vetat länge. Men nu visar ny forskning på möss att en diet rik hemjärn samtidigt skapar potentiellt ohälsosamma rubbningar i tarmfloran.

Rött kött utgör en viktig del av den typiska västerländska kosten och konsumtionen av kött har ökat kraftigt under de senaste decennierna. I takt med det har upprepade studier publicerats de senaste åren som kopplat ett stort intag av rött kött till en ökad risk för tjocktarmscancer, den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor och den tredje vanligaste hos män. När charkuterier och rött kött listades som cancerframkallande av WHO 2015 rönte ämnet stor uppmärksamhet.

Även om ett stort antal studier visade på att ett samband föreligger mellan intag av rött kött och tjocktarmscancer, var man fortfarande inte säker på vad som faktiskt orsakar sambandet. Flera hypoteser har presenterats i den vetenskapliga litteraturen där för mycket järn redan har föreslagit som en av flera förklaringar till den ökade cancerrisken på grund av den ökade nivån av fria radikaler som järn kan stimulera till. En annan teori bygger på förekomsten av cancerframkallande ämnen (heterocykliska aminer) som bildas när kött hettas upp till mycket höga temperaturer.

Men nu förs en helt ny teori fram, som också har med järn att göra, men på ett helt nytt sätt. Denna gång har det nämligen med vår tarmflora att göra.  Forskare från universitetet i Montreal, Canada, har nämligen studerat hur en diet rik på hemjärn påverkar tarmfloran hos möss. Forskarna noterade att denna typ av diet minskade mängden hälsofrämjande Lactobaciller medan mängden sjukdomsalstrande Enterobacteriaceae. Ytterligare ett resultat av exprimentet var att mängden smörsyra, som anses har antiinflammatoriska effekter minskade.

En förklaring kan vara att det är just de sjukdomsalstrande bakterierna som behöver järn för sin överlevnad. Flera av de arter som har hälsobringande egenskaper som ex Lactobaciller, behöver nämligen inte järn för att föröka sig. Lactobaciller kan ju som bekant överleva i extremt järnfattiga miljöer som ex yoghurt. Således kan en förklaring vara att de ”onda” bakterierna förökar sig på bekostnad av de ”goda”.

Forskarna menar att om dessa resultat står sig hos människa kan detta leda till nya strategier för att minska hemjärns negativa effekter på tarmfloran.

Men innan vi vet det kan vi ju faktiskt själva tänka på att ersätta en del av vårt intag av kött med vegetabiliska järnkällor, om det nu är just järnet vi vill åt.

 

Referens: Constante et al. Dietary Heme Induces Gut Dysbiosis, Aggravates Colitis, and Potentiates the Development of Adenomas in Mice. Front Microbiol. 2017 Sep 21;8:180

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *